alla kategorier
Magnetism

Magnetism

Magnetism

Magnetismen hos syntetiskt diamantpulver bestäms av dess inre förorening. Ju mindre föroreningen har, desto lägre magnetism, desto högre seghet, desto bättre partikelform och termisk stabilitet.

Testmetod: Om du lägger in slipmedlen i testbehållaren kommer testmaskinens skärm att visa magnetismvärdet.