alla kategorier
Partikelformanalysator

Partikelformanalysator

Partikelformanalysator

Genom att mäta partikelstorleken och observera formen med partikelformsanalysatorn kan partikelfördelningen av mesh-diamantpulver beräknas direkt enligt ekvivalensprincipen.

Testmetod: Att sätta proverna under mikroskopet för att analysera partikelstorlek och form med digitalkamera och digital bildbehandlingsteknik.