alla kategorier
Testning av partikelstorleksfördelning

Testning av partikelstorleksfördelning

Testning av partikelstorleksfördelning

Storleken på industriell diamant påverkar arbetsstyckets ytfinish och slipeffektiviteten direkt under bearbetningen. Shili Company har strikta företagsstandarder för att säkerställa konsistensen av partikelstorleksfördelningen genom att kontrollera den i ett smalt intervall.

Testmetod: Storlekstestningen används av elektroformade siktar. Silla proverna med två motsvarande siktar, beräkna andelen slipmedel i varje sikt, värdet är partikelstorleksfördelningen.