alla kategorier
TTi (Termal Toughness Index)

TTi (Termal Toughness Index)

TTi (Termal Toughness Index)

TTi är indexet för värmebeständighet för superslipmedel. Den termiska stabiliteten hos diamantkorn är av särskild betydelse vid bearbetning eftersom det direkt påverkar bearbetningskvaliteten, verktygets livslängd, produktionseffektivitet och kostnad.

Testmetod: Placera proverna i sintringsugnen med hög temperatur genom att värma i 1100 ℃ i 10 minuter, låt sedan proverna göra TI-testningen, procentvärdet är TTI-värdet.